picture picture picture picturenový katalog                              rozhovor                           prezentace nástrojů

        novykatalog.jpg                         rozhvorharmoniea.png                                     
picture fagot model 96 - s mechanikou pro malé ruce

výbava:


dřevo - vyzrálý horský javor z Bosny

postříbřená mechanika

19 klapek, 4 válečky

výložky dírek z tvrzeného kaučuku

prodloužené všechny klapky pro levý palec na křídle

dírka pro levý prsteníček krytá klapkou

Cis a Dis klapky na basovce blíž levému malíčku


1 fagotové eso řady "Excellent"


picture        picture picture        picture

picture fagot model 100 - studentský modelvýbava:


dřevo - vyzrálý horský javor z Bosny

výložky dírek z tvrzeného kaučuku

postříbřená mechanika

22 klapek, 4 válečky

klapka pro d“

2 fagotová esa řady "Excellent"volitelná výbava:
fagotové eso řady „Interpret“
přírodní lak
tr. klapka e/fis (levý prostředník)
tr.klapka cis (pravý ukazovák)
zdvojená B klapka(pravý prsteník)
odnímatelná zdvojená C klapka (levý palec)
vyložení dírek vystupující uvnitř do profilu vrtání
vyvažovací nástavec
postříbřená mechanika
druhá es klapka – tr. klapka (levý prsteník)
klapka pro e“
válečky na C a D klapce (levý palec)
můstek spojující „a“klapku a pianomechaniku
kompakt - dlouhý ozvučník, krátká basovka


picture studentský fagot model 111 - kompaktní modelvýbava:


velmi dobře vybavený studentský fagot

vyložení dírek vystupující uvnitř do profilu vrtání

postříbřená mechanika

ručně nanesený lak

vyvažovací nástavec

kompakt - dlouhý ozvučník, krátká basovka

kompaktní kufr

25 klapek, 4 válečky

dřevo - vyzrálý horský javor z Bosny

výložky dírek z tvrzeného kaučuku

tr. klapka e/fis (levý prostředník)

klapka pro d“

2 fagotová esa řady "Excellent" picturevolitelná výbava:
fagotové eso řady „Interpret“
přírodní lak
tr. klapka e/fis (levý prostředník)
tr.klapka cis (pravý ukazovák)
zdvojená B klapka(pravý prsteník)
odnímatelná zdvojená C klapka (levý palec)
druhá es klapka – tr. klapka (levý prsteník)
klapka pro e“
válečky na C a D klapce (levý palec)
můstek spojující „a“klapku a pianomechanikupicture fagot model 150 - orchestrální modelvýbava:


dřevo - vyzrálý horský kadeřavý javor z Bosny

vyložení dírek vystupující uvnitř do profilu vrtání

postříbřená mechanika

tr.klapka cis (pravý ukazovák)

zdvojená B klapka(pravý prsteník)

odnímatelná zdvojená C klapka (levý palec)

druhá es klapka – tr. klapka (levý prsteník)

26 klapek, 9 válečků

tr. klapka e/fis (levý prostředník)

výložky dírek z tvrzeného kaučuku

2 fagotová esa řady "Excellent"

picturevolitelná výbava:
fagotové eso řady „Interpret“
přírodní lak
vyvažovací nástavec
klapka pro e“
tr.klapka pro As/Hes trilek (pravý palec)
válečky na E klapce (pravý palec)
válečky na cis kl. a pianomechanice (levý palec)
válečky na C a D klapce (levý palec)
můstek spojující „a“klapku a pianomechaniku
kompakt - dlouhý ozvučník, krátká basovka


picture fagot model 200 - sólistický model

výbava:


přírodní lak (vč. speciální přípravy dřeva)

klapka pro e“

tr. klapka e/fis (levý prostředník)

tr.klapka cis (pravý ukazovák)

zdvojená B klapka(pravý prsteník)

odnímatelná zdvojená C klapka (levý palec)

druhá es klapka – tr. klapka (levý prsteník)

27 klapek, 9 válečků

dřevo - vyzrálý horský kadeřavý javor z Bosny

vyložení dírek vystupující uvnitř do profilu vrtání

picture postříbřená mechanika

výložky dírek z tvrzeného kaučuku

2 fagotová esa řady "Excellent"volitelná výbava:
fagotové eso řady „Interpret“
vyvažovací nástavec
klapka pro f“
tr.klapka pro As/Hes trilek (pravý palec)
válečky na E klapce (pravý palec)
válečky na cis kl. a pianomechanice (levý palec)
válečky na C a D klapce (levý palec)
můstek spojující „a“klapku a pianomechaniku
kompakt - dlouhý ozvučník, krátká basovka
pětidílný nástroj – rozdělená basovka


picture fagot model 222 - profesionální model

výbava:

systém kuličkových ložisek na pivotních šroubcích

výložky dírek z tvrzeného kaučuku / možné zvolit nikl-stříbrné výložky nebo výložky z mincovního stříbra

můstek spojující „a“klapku a pianomechaniku

válečky na C a D klapce (levý palec)

válečky na E klapce (pravý palec)

28 klapek, 13 válečků

dřevo - vyzrálý horský kadeřavý javor z Bosny

přírodní lak (vč. speciální přípravy dřeva)

vyložení dírek vystupující uvnitř do profilu vrtání

picture postříbřená mechanika

klapka pro e“

tr. klapka e/fis (levý prostředník)

tr.klapka cis (pravý ukazovák)

zdvojená B klapka(pravý prsteník)

odnímatelná zdvojená C klapka (levý palec)

druhá es klapka – tr. klapka (levý prsteník)

2 fagotová esa řady "Excellent"


volitelná výbava:
fagotové eso řady „Interpret“
vyvažovací nástavec
klapka pro f“
tr.klapka pro As/Hes trilek (pravý palec)
válečky na cis kl. a pianomechanice (levý palec)
kompakt - dlouhý ozvučník, krátká basovka
pětidílný nástroj – rozdělená basovkapicture fagot model 222 - E
inovativní úprava mechaniky a vrtání

výbava:


extra silně postříbřená mechanika

klapka pro f“

tr.klapka pro As/Hes trilek (pravý palec)

vyvažovací nástavec

2 fagotová esa řady "Excellent" nebo "Interpret" dle výběru

29 klapek, 13 válečků

dřevo - vyzrálý horský kadeřavý javor z Bosny

ručně nanesený přírodní lak (vč. speciální přípravy dřeva)

výložky dírek z tvrzeného kaučuku / možné zvolit nikl-stříbrné výložky nebo výložky z mincovního stříbra

vyložení dírek vystupující uvnitř do profilu vrtání

systém kuličkových ložisek na pivotních šroubcích

klapka pro e“

můstek spojující „a“klapku a pianomechaniku

tr. klapka e/fis (levý prostředník)

tr.klapka cis (pravý ukazovák)

zdvojená B klapka(pravý prsteník)

válečky na E klapce (pravý palec)

válečky na C a D klapce (levý palec)

odnímatelná zdvojená C klapka (levý palec)

druhá es klapka – tr. klapka (levý prsteník)

picture hightech sklolaminátový moderní kufr

volitelná výbava:
válečky na cis kl. a pianomechanice (levý palec)
kompakt - dlouhý ozvučník, krátká basovka
pětidílný nástroj – rozdělená basovka
picture fagot model 222 - CL
inovativní úprava mechaniky a vrtání

výbava:


extra silně postříbřená mechanika

klapka pro f“

tr.klapka pro As/Hes trilek (pravý palec)

vyvažovací nástavec

2 fagotová esa řady "Excellent" nebo "Interpret" dle výběru

29 klapek, 13 válečků

dřevo - vyzrálý horský kadeřavý javor z Bosny

ručně nanesený přírodní lak (vč. speciální přípravy dřeva)

výložky dírek výložky z mincovního stříbra

vyložení dírek vystupující uvnitř do profilu vrtání

systém kuličkových ložisek na pivotních šroubcích

klapka pro e“

můstek spojující „a“klapku a pianomechaniku

tr. klapka e/fis (levý prostředník)

tr.klapka cis (pravý ukazovák)

zdvojená B klapka(pravý prsteník)

válečky na E klapce (pravý palec)

válečky na C a D klapce (levý palec)

odnímatelná zdvojená C klapka (levý palec)

druhá es klapka – tr. klapka (levý prsteník)

picture hightech sklolaminátový moderní kufr


volitelná výbava:
válečky na cis kl. a pianomechanice (levý palec)
kompakt - dlouhý ozvučník, krátká basovka
pětidílný nástroj – rozdělená basovka
picture kontrafagot model 300 - profesionální model

výbava:


dřevo - vyzrálý horský javor z Bosny

přírodní lak (vč. speciální přípravy dřeva)

postříbřená mechanika

23 klapek, 19 válečků

válečky na C/Es klapkách (levý prsteník)

zdvojená Es klapka - 3 různé pozice

Fis klapka (pravý malíček)

zdvojená B klapka (pravý prsteník)

válečky na B,E,Fis klapkách (pravý palec)

všechna kolena mají kónický profil

picture hliníkový kufr

2 fagotová esa řady "Excellent"


volitelná výbava:
prodloužení pro subkontra A
tr. klapka E/Fis (levý prostředník)
As klapka (pravý palec)
opěrka pravé ruky
opěrka levé ruky
fagotová esa

Bernd Moosmann jako jeden z mála výrobců fagotů vyrábí fagotová esa takové kvality, že snesou srovnání s produkty těch nejlepších firem. Ve své nabídce má dvě modelové řady fagotových es: "Interpret" a "Excelent".

Zjevné odlišnosti charakteristik es „Excelent“ a „Interpret“ odpovídají výhradně rozdílům v procesu jejich výroby. Vytvořena jsou ve spolupráci s vynikajícími fagotisty význačných orchestrů a nastavují nový standart.


Ve vztahu k jejich rezonančním vlastnostem je můžeme charakterizovat následujícím způsobem:

Excelent
Tím, že tato esa umožňují větší zvukovou projekci, jsou lépe vhodná pro použití ve větších souborech – orchestrech. Jejich schopnost konkrétněji reagovat na podněty přináší větší stabilitu a přesnost v ladění. S menším úsilím je dosahováno zacílení – soustředění tónu, ale trochu větší úsilí je třeba vynakládat při vázání not a staccatu.

Hlavní rysy: stabilita a síla.

Interpret
Esa řady Interpret mají schopnost velmi citlivě reagovat na podněty vibrací strojku. Tyto vynikající vlastnosti je zvláště předurčují pro delikátnosti komorní hudby. Zvuk může vzniknout téměř z „ničeho“ a vibrace se stabilizuje rychleji a s menším úsilím. Tyto charakteristiky umožňují také snadnější hru staccato. Také hladkosti legátových pasáží lze dosáhnout daleko snáze.

Hlavní rysy: všestrannost, rozmanitost témbrů, širší interpretační rozsah.firma Moosmann

fagoty Moosmann

b-moosmann.de

facebook

Kontakt:

Michal Kubáč
Březnická 5566
760 01 Zlín

+420605106750

fagoty@moosmann.czfagotové odkazy:

fagot jinak
bassoon spikeIDRS

ČSDN

musicalchairs

fagotovestrojky.cz

reedmachines

Maarten Vonk

Marcus Bonna

Bassoon,reeds...

úprava strojků

fagotizm

fagotino.de

logo